หัวข้อ :  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน
เมื่อวันที่ 20/01/2560    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษ และ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 20 มกราคม 2560
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201712610361.doc
201712610362.jpg
201712610363.jpg
201712610364.jpg
 
ทีมงาน