หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ MOU ประเทศจีน
เมื่อวันที่ 16/01/2560    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่ MOU จีน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Languages ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2560
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201711815531.doc
201711815532.jpg
201711815533.jpg
201711815534.jpg
 
ทีมงาน