หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ mou นกแอร์
เมื่อวันที่ 13/01/2560    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่ mou นกแอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากร และกิจกรรม "Come & Click Your Career" โดยมี ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และคุณสุวรรณา วิริยาเสถียร ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาการเรียนรู้และทรัพยากรมนุษย์ สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201711317101.doc
201711317102.jpg
201711317103.jpg
201711317104.jpg
 
ทีมงาน