หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล (ครบ 50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 03/01/2559    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล (ครบ 50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201612615411.jpg
201612615412.jpg
201612615413.jpg
HU_013.jpg
 
ทีมงาน