หัวข้อ :  ว.วชิระเมธี บรรยายธรรมะแก่บุคลากร ม.หาดใหญ่และบ.หาดหาทิพย์ฯ
เมื่อวันที่ 22/08/2559    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บรรยายธรรมะเรื่อง "ธรรมะกับความสำเร็จในงาน" ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2559
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20168266501.jpg
20168266502.jpg
20168266503.jpg
HU_018.jpg
 
ทีมงาน