หัวข้อ :  ทนายความอนันต์ชัย ไชยเดช บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษา ม.หาดใหญ่
เมื่อวันที่ 23/07/2559    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับทนายความอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความชื่อดังระดับประเทศ ที่ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ในหัวข้อ "เส้นทางสู่นักกฎหมาย" ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต ม.หาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201672615181.jpg
201672615182.jpg
201672615183.jpg
201672516234.jpg
 
ทีมงาน