หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ MOU ม.ยูนนาน ประเทศจีน
เมื่อวันที่ 18/07/2559    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่ MOU ม.ยูนนาน : ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ร่วมกับผู้บริหารศูนย์ไทยศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยยูนนาน และลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน พร้อมเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยยูนนาน ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201672214431.doc
201672214432.jpg
201672214433.jpg
201672214434.jpg
 
ทีมงาน