หัวข้อ :  “แค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน” มุมมองชีวิตดี ๆ จากแบงค์ อรรถพล ชีวประเสริฐกุล
เมื่อวันที่ 05/07/2559    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
แบงค์ หรือ นายอรรถพล ชีวประเสริฐกุล นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 40 คนจากทั่วประเทศเข้าโครงการ "Singha Biz Course รุ่นที่ 8" จัดโดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด แบงค์เล่าว่าการเข้ารอบ Singha Biz Course ในครั้งนี้เป็นโอกาสดีของชีวิตตนเอง ที่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ นอกห้องเรียน ซึ่งก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้ เคยเป็นเด็กนักเรียนหลังห้องที่ไม่เคยเอาใจใส่ในเรื่องเรียน จนทำให้ครอบครัวผิดหวังมาหลายครั้ง แต่หลังได้เข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทำให้ชีวิตตัวเองเปลี่ยนไป เป็นคนที่เอาใจใส่ในการเรียน มีผลการเรียนดีขึ้น สนใจทำกิจกรรม กล้าลองทำในสิ่งใหม่ ๆ และรู้จักคว้าโอกาสดี ๆ ให้กับตนเอง จนสามารถผ่านคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของนักศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course รุ่นที่ 8 ได้ในที่สุด “สิ่งสำคัญที่สุด ที่ทำให้ตัวเองกล้าก้าวเดินออกจากชีวิตเดิม ๆ ที่เป็นคนไม่เอาไหน คือการได้คำแนะนำและการให้โอกาสที่ดีจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จากคนที่เคยมองตัวเองในด้านลบเสมอว่า เป็นคนไม่มีความสามารถ และไม่มีวันทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้ เลยเปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่ ว่าเราเป็นคนเก่ง เราทำได้ และไม่มีอะไรเกินความสามารถของเรา ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมุมมองความคิดตัวเอง และตั้งใจทำในสิ่งที่เราเชื่อมั่น ความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น ชีวิตเราเปลี่ยนไปและดีขึ้นจริง ๆ จึงมีความเชื่อมั่นว่า หากเราอยากประสบความสำเร็จ สิ่งแรกคือความคิด หากคิดดี อะไรดี ๆ ย่อมตามมาแน่นอน” สำหรับโครงการ Singha Biz Course รุ่นที่ 8 เป็นโครงการของ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด รับสมัครนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ และคัดเลือกเพียง 40 คนที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้งานด้านการบริหาร แนวความคิด จากประสบการณ์จริงของผู้บริหารบริษัทสิงห์ นักบริหารจากองค์กรต่าง ๆ และกูรูด้านบริหารธุรกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ การตลาด การบริหารจัดการ การขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับพื้นฐานและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับการก้าวสู่โลกของการทำงานอย่างมืออาชีพในอนาคต โดย Singha Biz Course รุ่นที่ 8 จะเริ่มฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน - 2 สิงหาคม 2559 ที่บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201672021421.doc
201672021422.jpg
201672021423.jpg
201672021424.jpg
 
ทีมงาน