หัวข้อ :  สกู้ปข่าว สัมภาษณ์ เด็ก ม.หาดใหญ่ไอเดียเจ๋ง "สบู่เหลวกำจัดกลิ่นขี้ยาง" คว้า 3 รางวัล ITEX 2016
เมื่อวันที่ 05/06/2559    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
เด็ก ม.หาดใหญ่ไอเดียเจ๋ง "สบู่เหลวกำจัดกลิ่นขี้ยาง" คว้า 3 รางวัล ITEX 2016 2 คนเก่งม.หาดใหญ่ไอเดียเจ๋ง นำภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างสรรค์ผลงาน "สบู่เหลวกำจัดกลิ่นขี้ยาง" คว้า 3 รางวัล ในงาน ITEX 2016 ที่ประเทศมาเลเซีย นางสาวกันธิชา เกือแก้ว และนางสาวทิพวรรณ เมืองทอง นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำผลงาน "สบู่เหลวกำจัดกลิ่นขี้ยาง" เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX 2016) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสามารถคว้ามาได้ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศประเภทเหรียญทอง รางวัลพิเศษ Special Awards อีก 2 รางวัล จาก Korea Invention Academy (KIA) และจาก Indonesian and Invention Promotion Association ทั้งนี้ผลงานสบู่เหลวกำจัดกลิ่นขี้ยางได้รับการจดสิทธิบัตรและเตรียมวางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์เร็ว ๆ นี้ นางสาวกันธิชา เกือแก้ว เล่าถึงแนวคิดในการทำสบู่ว่า “ผลงานสบู่เหลวกำจัดกลิ่นขี้ยาง เป็นโครงงานที่ทำร่วมกับทิพวรรณตอนเรียนอยู่ที่โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ.จะนะ จ.สงขลา โดยที่บ้านมีอาชีพทำสวนยาง และพบเจอกับปัญหากลิ่นขี้ยางที่มักทำความสะอาดยากและมีกลิ่นแรง ปกติแล้วเราจะใช้ผลส้มจี๊ดซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยดับกลิ่นและทำความสะอาด จึงเกิดแนวคิดอยากนำผลสมจี๊ดมาสกัดเป็นสบู่ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และช่วยแก้ปัญหาในการทำความสะอาดร่างกายให้กับพี่น้องชาวสวนยางด้วย” ด้านนางสาวทิพวรรณ เมืองทอง กล่าวถึงการนำผลงานเข้าร่วมประกวดว่า “ผลงานสบู่เหลวกำจัดกลิ่นขี้ยางเคยเข้าร่วมประกวดกับโครงการ Move World Together จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผลงานได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้สามารถนำผลงานเข้าประกวดในเวที ITEX 2016 ที่ประเทศมาเลเซีย จนสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 3 รางวัล ซึ่งเป็นรางวัลที่เรา 2 คนภูมิใจและดีใจ และเป็นเหมือนกำลังใจให้เราก้าวต่อไป และจะพยายามต่อยอดผลงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องขอบคุณครูทุกท่านที่โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนพวกเราจนประสบความสำเร็จ และอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ให้คำปรึกษาและช่วยผลักดันผลงานของพวกเราให้ประสบความสำเร็จในก้าวต่อ ๆ ไป” อาจารย์ดวงฤดี อุทัยหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คอยสนับสนุนดูแลนักศึกษาตั้งแต่ก่อนการแข่งขัน ให้คำปรึกษาเรื่องเรียนและจัดสรรเวลาเรียนให้นักศึกษาได้มีเวลาทำผลงานเข้าประกวดอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังคอยให้คำแนะนำและผลักดันนักศึกษาเข้าร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อต่อยอดผลงาน“สบู่เหลวกำจัดกลิ่นขี้ยาง” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และวางแผนเพื่อดำเนินการวางจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในอนาคต”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201661013301.doc
201661013302.jpg
201661013303.jpg
201661013304.jpg
 
ทีมงาน