หัวข้อ :  “เพราะรักการเดินทาง จึงชอบเรียนภาษา” “โอ๊ต” นศ. ม.หาดใหญ่ เปิดประสบการณ์ท่องโลก
เมื่อวันที่ 25/02/2559    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
โอ๊ต หรือ นายฐนกร จันทร์นวล นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บอกเล่าประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้จากการเดินทางไปต่างประเทศ และเทคนิคการเรียนภาษาที่ทุกคนสามารถทำได้ถ้ามีความตั้งใจจริง "การได้เรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) ที่วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทำให้ได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังเคยเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors 2014) และเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศมาเลเซียตอนเรียนอยู่ปี 2 ทำให้เราได้พบเพื่อนต่างชาติ และเดินทางไปศึกษาดูงานในหลายประเทศ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้สึกรักในการเดินทาง และมีความฝันที่อยากจะเดินทางไปในหลาย ๆ แห่งทั่วโลก เพื่อค้นหาประสบการณ์และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับชีวิต” โอ๊ต กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องการเรียนภาษาว่า มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเดินทาง เพราะภาษาคือเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุด ดังนั้นถ้าเราเก่งภาษาเราก็ไปได้ทั่วโลก จึงเริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองอย่างจริงจัง และเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติที่วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน เพื่อต่อยอดความฝันของตนเองที่อยากทำงานด้านการทูต “เป็นคนชอบดูหนัง เลยเลือกดูหนังเสียงซาวด์แทรคที่มีซับภาษาอังกฤษ แรก ๆ อาจดูไม่เข้าใจ ก็จะเปิดดูใหม่หลาย ๆ รอบจนเข้าใจเนื้อเรื่อง การฝึกแบบนี้ทำให้เราอ่านและฟังภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น มันเป็นการฝึกเรียนภาษาอังกฤษที่สนุก และคิดว่าทุกคนก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้ ขอแค่มีความพยายามและจริงจังที่จะเรียนรู้”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201622621501.doc
201622621502.jpg
 
ทีมงาน