หัวข้อ :  HATYAI POLL 6/58 “สังคมไทยกับวันวาเลนไทน์"
เมื่อวันที่ 12/02/2559    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผย ผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า เมื่อสอบถามถึงวันวาเลนไทน์ เยาวชนนึกถึงคนรัก/แฟน มากที่สุด (ร้อยละ 25.69) รองลงมา นึกถึงพ่อแม่ (ร้อยละ 21.66) และนึกถึงกิ๊ก (ร้อยละ 17.88) โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ ใช้ช่องทางการอวยพร/บอกรักแก่คนรักในวันวาเลนไทน์ด้วย Facebook, Line และ Twitter (ร้อยละ 32.91) รองลงมา บอกรักด้วยตนเอง (ร้อยละ 32.15) และพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ (ร้อยละ 14.68) ตามลำดับ นอกจากนี้ประชาชนต้องการมอบช็อคโกแลตให้คนรัก มากที่สุด (ร้อยละ 24.54) รองลงมา เป็นการพาไปรับประทานอาหารและไปท่องเที่ยว (ร้อยละ 19.49) และมอบดอกกุหลาบให้คนรัก (ร้อยละ 16.96) ตามลำดับ โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในวันวาเลนไทน์ ประมาณ 501-700 บาท มากที่สุด (ร้อยละ 28.57) รองลงมา มีค่าใช้จ่าย 301-500 บาท และ 101-300 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.81 และ 19.80 ตามลำดับ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ (ร้อยละ 48.22) น้อยกว่าวันมาฆบูชา (ร้อยละ 51.78) ...
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201621213151.pdf
201621213152.jpg
 
ทีมงาน