หัวข้อ :  ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 16/01/2559    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.พัชรี เชบ-บึนเนอร์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน และดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการพร้อมเยี่ยมชม Universitas Islam Indonesia (UII) และ Gadjah Mada University (UGM) เมืองยอกยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20162410531.doc
20162410532.jpg
20162410533.jpg
20162410534.jpg
 
ทีมงาน