หัวข้อ :  ปลูกป่าชายเลน
เมื่อวันที่ 01/02/2559    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ปลูกป่าชายเลน : ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ม.หาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน Thai-Japan mangrove planting 2016 ณ หาดสระบัว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20162314541.jpg
20162314542.jpg
20162314543.jpg
HU_011.jpg
 
ทีมงาน