หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จัดแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อวันที่ 01/12/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา บรรเลงโดยวงดนตรีไทย 4 สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ วง Hatyai Philharmonic Orchestra และศิลปินรับเชิญ Mr.Harvey Thompson ศิลปินแจ๊สระดับโลก ชาวอเมริกัน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายมนตรี ศรียงค์ กวีซีไรต์ ปี พ.ศ.2550 อ่านบทกวี "น้อมถวายชัยมงคล" ซึ่งประพันธ์โดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20151217271.doc
20151217272.jpg
20151217273.jpg
20151217274.jpg
 
ทีมงาน