หัวข้อ :  HATYAI POLL 4/58 “ประเมินการรับรู้ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์"
เมื่อวันที่ 30/11/2558    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ ผศ.ดร. กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ร้อยละ 55.53 ไม่ทราบว่ามี พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.66 ระบุว่ามีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีในชุมชน...
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2015113013551.pdf
2015113013552.jpg
 
ทีมงาน