หัวข้อ :  HATYAI POLL 2/58 “โครงการขุดคอคอดกระกับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้"
เมื่อวันที่ 28/10/2558    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ ผศ.ดร. กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนในจังหวัดสงขลาสนับสนุนให้มีการขุด คอคอดกระ เพราะจะช่วยให้ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ (ร้อยละ 57.86) โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการขุดคอคอดกระจะทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ดีขึ้น (ร้อยละ 61.44)...
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2015102813351.pdf
2015102813352.jpg
 
ทีมงาน