หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่สนับสนุนการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล มอบ iPad แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 14/10/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมมอบ iPad ให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 เพื่อขานรับการศึกษาในยุคดิจิตอล เน้นการเรียนการสอนแบบ iLearning ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2015101416161.doc
2015101416162.jpg
2015101416163.jpg
2015101416164.jpg
 
ทีมงาน