หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ มอบทุน 200 ทุน ในโอกาสครบรอบ 20 ปี
เมื่อวันที่ 18/09/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาในโอกาสครบรอบ 20 ปี หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 200 ทุน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป พร้อมประกาศมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ จำนวน 200 ทุน ในคณะที่เปิดสอนได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, คณะนิเทศศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน โดยแบ่งการรับสมัครทุนการศึกษาเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ทุนการศึกษา 100 % ตลอด 1 ปีการศึกษา (วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรินมอบทุน 50 %) จำนวน 100 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 15 พฤศจิกายน 2558 รอบที่ 2 ทุนการศึกษา 50 % ตลอด 1 ปีการศึกษา (วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรินมอบทุน 25 %) จำนวน 100 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 – 20 มกราคม 2559 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 074-200300 หรือเว็บไซต์ www.hu.ac.th
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20159189271.doc
20159189272.jpg
 
ทีมงาน