หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวการแข่งขัน “เดิน-วิ่ง นานาชาติเพื่อสันติภาพฯ”
เมื่อวันที่ 26/08/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวการแข่งขัน “เดิน-วิ่ง นานาชาติเพื่อสันติภาพฯ” มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดแถลงข่าวการแข่งขันเดิน-วิ่ง นานาชาติ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 3 เพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ (International Run for PEACE Southern Thailand) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นายวินิจ อมรนรชัย ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬา ศอ.บต. นายวิชัยสิทธิ์ โง้วเจริญไพศาลสิน ตัวแทนจาก สสส. และนายชอบ นิตรลาภ ผู้แทนจาก บ.หาดทิพย์ จำกัด มหาชน ร่วมแถลงข่าวการจัดแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและเจตคติที่ดีแก่สังคมในหมู่ประชาชน อันนำไปสู่สันติภาพและความสงบสุข เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องนิทรรศการพสุ สัตถาภรณ์ (U-101) อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ การแข่งขันจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 2 รุ่น ได้แก่ ซูเปอร์มินิมาราธอน (Super Mini-Marathon) ระยะทาง 13 กิโลเมตร จำนวน 16 รุ่น และฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 4 กิโลเมตร จำนวน 8 รุ่น เส้นทางวิ่งเริ่มต้นบริเวณลานหน้าอาคารยูพลาซ่า (U-Plaza) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ไปยังถนนสายเอเชีย พัทลุง-หาดใหญ่ กลับตัวที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่เส้นชัยที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้ชนะการแข่งขัน (Overall) ทั้งประเภทชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อได้ที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 248, 252, 504 เว็บไซต์ www.hu.ac.th
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201582716181.doc
201582716182.jpg
201582716183.jpg
201582716184.jpg
 
ทีมงาน