หัวข้อ :  MOU ศูนย์สอบ TOEFL
เมื่อวันที่ 18/08/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
MOU ศูนย์สอบ TOEFL : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณบดีและคณาจารย์วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ม.หาดใหญ่ ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับ TOEFL ร่วมกับตัวแทนจาก Institute of International Education (IIE / Southeast Asia)
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201582016571.doc
201582016572.jpg
201582016573.jpg
201582016574.jpg
 
ทีมงาน