หัวข้อ :  คนไทยตัวอย่าง
เมื่อวันที่ 10/08/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
: ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับรางวัลหงส์ทอง "คนไทยตัวอย่าง" โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2558 จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201581112301.doc
201581112302.jpg
201581112303.jpg
 
ทีมงาน