หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ครบรอบ 20 ปี ประกาศมอบทุนจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 08/08/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่ครบรอบ 20 ปี ประกาศมอบทุนจำนวนมาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ประกาศมอบทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคสมทบ) หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอกจำนวนหลายทุน เพื่อฉลองเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ครบรอบ 20 ปี ในปี พ.ศ.2559 และเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายท่ามกลางสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรเปิดเผยว่า "ทุนการศึกษาที่ ม.หาดใหญ่สนับสนุนในโอกาสครบรอบ 20 ปี แบ่งเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรี เฉพาะภาคสมทบ มอบทุนการศึกษา 30% ให้แก่ผู้ที่สมัครเรียนและรายงานตัวภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 หลักสูตรปริญญาโท มอบทุนการศึกษา 20% ให้แก่ผู้ที่สมัครเรียนและรายงานตัวภายในวันที่ 6 กันยายน 2558 และหลักสูตรปริญญาเอก มอบทุนการศึกษา 50% ให้แก่ผู้สมัครเรียนและรายงานตัวภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 นี้เท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานต่างประเทศและการขอรับทุนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยกรรมการของมหาวิทยาลัย" ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซค์ www.hu.ac.th โทรศัพท์ 074-200-300 และสมัครเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคาร U Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201581112111.doc
201581112112.jpg
 
ทีมงาน