หัวข้อ :  APHEIT Conference 2015
เมื่อวันที่ 27/07/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีด้านวิชาการ ม.ศรีปทุมกล่าวรายงานการจัดงาน และผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี ม.หาดใหญ่กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และบทความเชิงวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิชาการ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ ความก้าวหน้าใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในสาขาต่าง ๆ มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20157271761.doc
20157271762.jpg
20157271763.jpg
20157271764.jpg
 
ทีมงาน