หัวข้อ :  HATYAI POLL 11/57 “สังคมไทยกับการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย"
เมื่อวันที่ 22/06/2558    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ ผศ.ดร. กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนในจังหวัดสงขลาไม่เห็นด้วยหากประเทศไทยต้องการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย (ร้อยละ 58.15) มีเพียงร้อยละ 28.32 ที่เห็นด้วย ทั้งนี้ประชาชนเห็นว่าไม่เหมาะสมกับการที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสนับสนุนการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย (ร้อยละ 58.15) โดยมีเพียงร้อยละ 22.06 สนับสนุนแนวคิดของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย ...
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201562215311.pdf
201562215312.jpg
 
ทีมงาน