หัวข้อ :  การทดสอบการอ่านอัลกุรอ่านแบบมุร๊อตตั้ลและการประกวดอนาซีดเพื่อสันติสุข ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 1"
เมื่อวันที่ 15/06/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานจุฬาราชมนตรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม"การทดสอบการอ่านอัลกุรอ่านแบบมุร๊อตตั้ลและการประกวดอนาซีดเพื่อสันติสุข ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 1" เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ ศุนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิม รวมทั้งส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข โดยมีนักเรียนจากทั่วภาคใต้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดแต่ละประเภทมีดังนี้ >>รางวัลชนเลิศการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ได้แก่ โรงเรียนประทีปศาสน์ จ.นครศรีธรรมราช >>รางวัลชนะเลิศการประกวดอนาชีด ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จ.สงขลา >>รางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านอัลกุรอ่านแบบมุร๊อตตั้ล ได้แก่ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา จ.สงขลา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201561616241.doc
201561616242.jpg
201561616243.jpg
201561616244.jpg
 
ทีมงาน