หัวข้อ :  เด็กนิเทศ ม.หาดใหญ่เจ๋ง ชนะเลิศ “สารคดีเชิงข่าว”
เมื่อวันที่ 07/05/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ธนภัทร ศรีกระจ่าง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการนักข่าวแห่งอนาคต 2015 ครั้งที่ 13 TrueVisions-BBC World News Future Journalist Award 2015 โครงการ นักข่าวแห่งอนาคต 2015 ครั้งที่13 TrueVisions-BBC World News Future Journalist Award 2015 จัดโดย ทรูวิชั่นส์ ร่วมกับ BBC World News เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจงานด้านข่าว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงกับสื่อมวลชนมืออาชีพระดับแนวหน้าทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดสอบข้อเขียนในรอบแรกเพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากทั่วประเทศ 30 คน เข้าร่วมโครงการและสอบคัดเลือกอีกครั้ง เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าฝึกงานที่สำนักข่าว บีบีซี เวิลด์ นิวส์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ธนภัทรกล่าวว่า “ดีใจมากที่สามารถผ่านคัดเลือกเป็นนักศึกษา 30 คนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมงานด้านข่าวกับนักข่าวมืออาชีพ ซึ่งเป็นสายงานที่ตนชอบและตรงกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่เรียนอยู่ในขณะนี้ ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีและจะนำความรู้ที่ได้ ไปใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนข่าว ที่ผมมองว่าเป็นประสบการณ์สำคัญในการต่อยอดอาชีพนักข่าวของตนเองสู่ตลาดอาเซียนในอนาคต”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201551513201.doc
201551513202.jpg
201551513203.jpg
201551513204.jpg
 
ทีมงาน