หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่เปิดธนาคารขยะ
เมื่อวันที่ 01/05/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ม.หาดใหญ่ ร่วมพิธีเปิดธนาคารขยะ (Waste Bank) เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษารู้ค่าของขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่ง ม.หาดใหญ่เป็น “Green University” ที่มีนโยบายหลักในการเอาใจใส่ดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง โดยบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ สามารถใช้บริการธนาคารขยะได้ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน เวลา 11.30 – 13.30 น. ณ ธนาคารขยะ หลังอาคารสุราษฎร์ธานี ม.หาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20155716591.doc
20155716592.jpg
20155716593.jpg
20155716594.jpg
 
ทีมงาน