หัวข้อ :  เปิดงานแรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 12/04/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย นายภาณุ วรมิตร ผู้อำนวยการ ททท.หาดใหญ่ และนายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา ร่วมเปิดงานแรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "2 น่องท่องวิถีไทยรอบเมืองหาดใหญ่" โดยมีจุด START ที่ศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 12 เมษายน 2558
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201542111321.doc
201542111322.jpg
201542111323.jpg
201542111324.jpg
 
ทีมงาน