หัวข้อ :  อาจารย์ฮัดสัน สิริสวพงศ์ เยี่ยมชม ม.หาดใหญ่
เมื่อวันที่ 10/04/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
อาจารย์ฮัดสัน สิริสวพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ CLC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารพร้อมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัpหาดใหญ่ โดยมี ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201542111221.doc
201542111222.jpg
201542111223.jpg
201542111224.jpg
 
ทีมงาน