หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี
เมื่อวันที่ 09/04/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ที่ทบวงมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ “วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่” เปลี่ยนประเภทสถาบันเป็น “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่” ซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของภาคใต้ โดยงานวันคล้ายวันสถาปนาฯในครั้งนี้ จัดให้มีการปล่อยปลา จำนวน 180,000 ตัว กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพร้อมทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจำนวน 100 คน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้นกว่า 160,000 บาท ณ ศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ทีผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201541311261.doc
201541311262.jpg
201541311263.jpg
201541311264.jpg
 
ทีมงาน