หัวข้อ :  ต้อนรับ ดร.ชิเนรุ คาโต้
เมื่อวันที่ 09/01/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ม.หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ ดร.ชิเนรุ คาโต้ จากมหาวิทยาลัยเซย์เกย์ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เข้าพบปะผู้คุยกับคณะผู้บริหารพร้อมทั้งเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201521110291.doc
201521110292.jpg
201521110293.jpg
201521110294.jpg
 
ทีมงาน