หัวข้อ :  บุคลากรและนักศึกษา ม.หาดใหญ่ได้รับรางวัลในงานคนพิการสากล
เมื่อวันที่ 04/02/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชระพงศ์ แดงกลิ่น เจ้าหน้าที่ศูนย์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ม.หาดใหญ่ ได้รับรางวัลคนพิการตัวอย่าง และนส.สุนิดา อาลีน๊ะ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ ได้รับรางวัลลูกกตัญญูที่ดูแลคนพิการในครอบครัว ในงานคนพิการสากล จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20152109561.jpg
20152109562.jpg
20152109563.jpg
HU_014.JPG
 
ทีมงาน