หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ร่วมแข่งขันนวัตกรรมการศึกษาระดับโลก “Reimagine Education” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 01/01/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ผ่านคัดเลือกจาก 400 สถาบันการศึกษาทั่วโลก ให้ร่วมงานประชุมสัมมนานานาชาติ “Wharton-QS Stars Reimagine Education Awards 2014” ในการนำเสนอแผนนวัตกรรมการศึกษายุคใหม่ “Reimagine Education” ภายใต้ชื่อ “The Free World Model” ณ คณะบริหารธุรกิจ (Wharton Business School) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (University of Pennsylvania) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยว่า “การที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาจากองค์กรระดับโลกในครั้งนี้ ถือเป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งประจำปีการศึกษานี้ของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพราะการได้มีส่วนร่วมกับงานสัมมนาระดับโลกคือโอกาสที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษาทั่วโลก โดยเฉพาะแนวคิดด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนแนวใหม่ ที่จะได้นำแนวคิดที่ดีและมีประโยชน์กลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป” อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่กล่าวเสริมว่า “สำหรับการจัดสัมมนานานาชาติ Wharton-QS Stars Reimagine Education Awards 2014 ถือเป็นการจัดการแข่งขันแผนการศึกษาที่มีขึ้นครั้งแรกในโลก จัดโดย QS World University Rankings และ Wharton Business School มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ “Reimagine Education” จากการฟังบรรยายของ Professor Dr.Rosna Awang Hashim ที่ Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งแนวคิดดังกล่าวตรงกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้กับการเรียนการสอนทั้งระบบ ทั้งยังสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมจนได้รับรางวัลในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีแผนพัฒนาการศึกษาอย่างก้าวกระโดดตามเกณฑ์ของ Thailand Quality Award (TQA) ซึ่งได้มีการบริหารจัดการมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความพร้อมจึงจัดประชุมคณะกรรมการและเขียนแผนพัฒนาการศึกษาภายใต้ชื่อ “The Free World Model” ส่งเข้าประกวดในงานสัมมนาดังกล่าว จนผ่านการคัดเลือกและได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันเสนอแผนนวัตกรรมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2557 นี้”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2014111716261.doc
2014111716262.png
2014111716263.jpg
 
ทีมงาน