หัวข้อ :  อบรม นศ.ครู ม.หาดใหญ่
เมื่อวันที่ 10/11/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการ “ครูของครู คือครูผู้ประณีต” บรรยายพิเศษโดยท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งเป็นครูต้นแบบได้มอบแนวทางปฏิบัติในการเป็นครูที่ดีให้แก่นักศึกษาครูรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2014111011191.doc
2014111011192.jpg
2014111011193.jpg
2014111011194.jpg
 
ทีมงาน