หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีรัตนบุรีเชียงราย
เมื่อวันที่ 12/10/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีรัตนบุรีเชียงราย เพื่อสมทบทุนสร้างวิปัสสนาคารนานาชาติภายในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2014101617301.doc
2014101617302.jpg
2014101617303.jpg
2014101617304.jpg
 
ทีมงาน