หัวข้อ :  มอบทุนนักศึกษา ม.หาดใหญ่ยอดกตัญญู
เมื่อวันที่ 10/10/2557    โดย
ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาจำนวน 22,000 บาท ให้แก่นางสาวสุนิดา อาลีน๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี (ภาคสมทบ) คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีความกตัญญูต้องรับภาระดูแลบิดาที่ป่วยเป็นอัมพาต แต่มีความใฝ่รู้รักในการเรียน คณะผู้บริหารจึงมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นเงินกองทุนจากรายได้การจำหน่ายน้ำดื่มตรา “น้ำหนึ่ง” ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยเงินหนึ่งบาทจากการจำหน่ายน้ำดื่ม 1 ขวดจะนำมาสมทบเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคารสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2014101612361.doc
2014101612362.jpg
 
ทีมงาน