หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จัดวันนักการตลาดสัญจร…ภาคใต้ ครั้งที่ 10 ขนเซียนการตลาดแชร์ประสบการณ์ “Extra Marketing”
เมื่อวันที่ 10/10/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานวันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้ ครั้งที่ 10 ระดมกูรูการตลาดชั้นครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “Extra Marketing (การตลาด…ขั้นเทพ)” ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ งานวันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้ ครั้งที่ 10 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ กับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยที่จัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 10 ซึ่งในแต่ละปีจะเปลี่ยนหัวข้อการจัดงานให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ทันสมัยแก่ผู้ประกอบการ นักการตลาด และผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนแนะนำแนวทางสำหรับผู้ที่จะประกอบอาชีพทางการตลาด ให้มีแนวทางการทำการตลาดที่นำสมัยทันต่อสภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สำหรับปีนี้จัดงานในหัวข้อ “Extra Marketing (การตลาด…ขั้นเทพ)” ระดมกูรูนักการตลาดชื่อดังระดับประเทศร่วมแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์อย่างคับคั่ง ได้แก่ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายพิเศษหัวข้อ "Extra SME ... ปลาเล็กเร็วกว่าปลาใหญ่ (ภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน, ทำการตลาดเชิงรุก เชิงรับ, เตรียม SMEs ให้พร้อม) คุณดำรงค์ พิณคุณ ประธานกรรมการ บริษัท เครือ เรสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด บรรยายพิเศษหัวข้อ "Extra Idea ... เมื่อความคิด พิชิตยอดขาย (Innovative Marketing / Emotional Marketing / Creative Marketing) และการเสวนาพิเศษ Extra Talk ... "Marketing Everything" Brand Strategy for SME โดยคุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด คุณไกรเสริม โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) คุณมานะ ศรีพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด ดำเนินรายการโดย ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-200-305 หรือสาขาวิชาการตลาด โทรศัพท์ 074-200-325 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.hu.ac.th/smd10
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2014101015551.doc
2014101015552.jpg
2014101015553.jpg
2014101015554.jpg
 
ทีมงาน