หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่มอบ iPad Air นศ.ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 01/10/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่ขานรับการศึกษายุคดิจิตอล ชูนโยบายการเรียนการสอนแบบ iLearning ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด มอบ iPad Air แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 212 เครื่อง ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) และคณะนิเทศศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี และคณาจารย์ม.หาดใหญ่ร่วมมอบ iPad Air ให้แก่นักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมคณะบริหาธุรกิจ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20141099401.doc
20141099402.jpg
20141099403.jpg
20141099404.jpg
 
ทีมงาน