หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ทุ่มงบสนับสนุนทุนฯนศ.เรียนดี กิจกรรมเด่น
เมื่อวันที่ 26/09/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย ดนตรีสากล และความสามารถด้านอื่น ๆ โดยในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่สนับสนุนทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวม 339 ทุน และทุนการศึกษาที่มอบในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แก่ ทุนเรียนดี ทุนผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาดีเด่น ทุนผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดีเด่น และทุน "นพรัตน์แห่งเกียรติร่วมมิตร"เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ของมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา รวมทั้งสิ้น 22 ทุน ซึ่งรวมทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่สนับสนุนแก่นักศึกษาในปีการศึกษา 2557 งบประทั้งสิ้นกว่า 9,600,000 บาท
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201492915371.doc
201492915372.jpg
201492915373.jpg
201492915374.jpg
 
ทีมงาน