หัวข้อ :  มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรฯมอบทุนนศ.เก่ง ม.หาดใหญ่
เมื่อวันที่ 26/09/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาซึ่งก่อตั้งโดยนายเกียรติ วัธนเวคิน และเพื่อนร่วมธุรกิจ สนับสนุนทุนการศึกษา “นพรัตน์แห่งเกียรติร่วมมิตร” เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านคัดเลือกจำนวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ได้แก่ นางสาวอามิตตา หอมหวาน นางสาวอันนิซ มีนา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นางสาวเพ็ญเนตร อินทรคีรี นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ นายรณกฤต แก้วละเอียด นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และนายฐนกร จันทร์นวล นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน โดยมีนายสมชาย นกแก้ว หัวหน้างานตรวจสอบสินเชื่อ สาขาหาดใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน เป็นตัวแทนมอบทุนในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201492614381.doc
201492614382.jpg
201492614383.jpg
 
ทีมงาน