หัวข้อ :  ยกย่อง นศ.กตัญญู
เมื่อวันที่ 23/09/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ยกย่อง นศ.กตัญญู : ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาแก่นางสาวสุนิดา อาลีน๊ะ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและยกย่องนักศึกษาตัวอย่างที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ โดยแม่ของนางสาวสุนิดาเสียชีวิต และพ่อป่วยเป็นอัมพาตเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้นางสาวสุนิดาต้องดูแลพ่อที่ป่วยเป็นอัมพาตตามลำพัง และมักพาพ่อนั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาดูแลที่มหาวิทยาลัยด้วยทุกครั้ง ซึ่งเป็นภาพประทับใจของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ สมควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างต่อไป ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือนางสาวสุนิดา อาลีน๊ะ ได้ที่บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 187-4-40925-1 ธนาคารกรุงเทพ โทรศัพท์ 080-8696832
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201492611551.jpg
201492611552.jpg
201492611553.jpg
10706398_4540823654265_1136541462_n.jpg
 
ทีมงาน