หัวข้อ :  อธิการบดี ม.หาดใหญ่ MOU ป.ป.ช. สงขลา
เมื่อวันที่ 30/08/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานกำกับดูแลสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20149111291.doc
20149111292.jpg
20149111293.jpg
20149111294.jpg
 
ทีมงาน