หัวข้อ :  อธิการบดี ม.หาดใหญ่เยี่ยมชม Universiti Selangor
เมื่อวันที่ 29/08/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการในการจัดตั้งโครงการ MBA ASEAN พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม Universiti Selangor ประเทศมาเลเซีย โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของ Universiti Selangor ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20149110291.jpg
20149110292.jpg
20149110293.jpg
HU_001.jpg
 
ทีมงาน