หัวข้อ :  ปฐมนิเทศนศ.ใหม่ ม.หาดใหญ่อบอุ่น
เมื่อวันที่ 10/08/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น ซึ่งกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จัดให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมาให้ข้อมูลและแนะนำการใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มอบให้ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษายุคใหม่หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21" โดยวิทยากรจาก Google ประเทศไทย ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201481910351.jpg
201481910352.jpg
201481910353.jpg
DSC_4240.JPG
 
ทีมงาน