หัวข้อ :  รุ่นพี่ตัวอย่าง
เมื่อวันที่ 09/08/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
รุ่นพี่ตัวอย่าง : คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับนักศึกษาตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศประเภทต่าง ๆ โดยนักศึกษากลุ่มนี้ได้พบปะพูดคุยและแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จแก่รุ่นน้อง ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201481412471.doc
201481412472.jpg
 
ทีมงาน