หัวข้อ :  ปฐมนิเทศนศ. ต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วขาว-แดง
เมื่อวันที่ 12/06/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งเป็นการเปิดเรียนภาคพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนวิชาพื้นฐานและทำกิจกรรมเพื่อปรับตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ให้การต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยังคงเปิดรับนักศึกษาใหม่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และกำหนดจัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่อีกครั้งในวันที่ 9 สิงหาคม 2557
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201461216241.doc
201461216242.jpg
201461216243.jpg
201461216244.jpg
 
ทีมงาน