หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ ส่งเสริม iLearning แจก iPad Air นศ.ใหม่ ปี 2557
เมื่อวันที่ 15/05/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่ขานรับการศึกษายุคดิจิตอล ชูนโยบายการเรียนการสอนแบบ iLearning ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เตรียมแจก iPad Air แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมเปิดบริการ Hatyai University Application ใช้งานได้ทั้งiPhone และ iPad ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยปีนี้มอบสิทธิพิเศษแจก iPad Air เพื่อรองรับการเรียนการสอนภายใต้แนวคิด iLearning ให้แก่นักศึกษาที่สมัครเรียนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พร้อมทั้งเปิดให้บริการ Hatyai University Application ที่สามารถเข้าไปสมัครเรียนออนไลน์ ลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนและตารางสอบ รวมถึงเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ผ่าน Application ดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Apple Store ใช้งานได้ทั้ง iPhone และ iPad” ดร.ประสิทธิ์กล่าวเสริมว่า “ปีการศึกษา 2557 นี้ ม.หาดใหญ่เปิดหลักสูตรใหม่หลายสาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรครู 5 ปี ใน 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาภาษไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรรองรับอาเซียนอีก 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สองภาษา) นอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาเอกอีก 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคาร U Plaza เบอร์โทรศัพท์ 074200300”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201451514341.doc
201451514342.jpg
 
ทีมงาน