หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ซ้อมหนีไฟ
เมื่อวันที่ 10/05/2557    โดย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟและดับเพลิงให้แก่บุคลากรและนักศึกษา จะได้มีความตื่นตัวในการเรียนรู้วิธีการป้องกันอัคคีภัยและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีการศึกษา เพื่อเตรียมการป้องกันและเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20145121481.jpg
20145121482.jpg
20145121483.jpg
HU_032.jpg
 
ทีมงาน