หัวข้อ :  อธิการบดี ม.หาดใหญ่ เยือนประเทศเวียดนาม สานสัมพันธ์การศึกษา กับ NGUYEN TAT THANH UNIVERSITY
เมื่อวันที่ 01/01/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เยี่ยมชมและประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ NGUYEN TAT THANH UNIVERSITY ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เกี่ยวกับความร่วมมือทางการศึกษา อาทิ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา งานวิชาการ และงานวิจัย ตลอดจนความร่วมมือด้านการเรียนการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในปี 2558 นี้
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20145616341.doc
20145616342.jpg
20145616343.jpg
20145616344.jpg
 
ทีมงาน