หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ จับมือสถาบันการศึกษาชั้นนำในเวียดนาม ให้ทุนฯ แลกเปลี่ยนนักศึกษา-อาจารย์ รองรับอาเซียน
เมื่อวันที่ 01/01/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เยี่ยมชมและประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ 2 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศเวียดนาม ได้แก่ NGUYEN TAT THANH UNIVERSITY มหาวิทยาลัยเอกชนระดับต้นของประเทศเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา งานวิชาการและงานวิจัย ตลอดจนความร่วมมือด้านการเรียนการสอนร่วมกัน และ DONG AN POLYTECHNIC สถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงของประเทศเวียดนาม ในความร่วมมือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมบริการ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเวียดนามที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีและเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันก่อน
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20145614471.doc
20145614472.jpg
20145614473.jpg
20145614474.jpg
 
ทีมงาน